Privatlivspolitik

Ejeroplysninger

ViForhandler v/ Staehr Online IVS
Avedøreholmen 96 C
2650 Hvidovre
CVR-nr. 37250910
Kontakt: info@viforhandler.dk


Hvornår gælder denne privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik fastlægger retningslinjerne for, hvordan og til hvilke formål behandler de personoplysninger du deler med os som enten besøgende eller modtager af services (Kunde).


Formål, typer af oplysninger og retsgrundlag

Vi indsamler data omkring dit besøg for at kunne give dig en bedre brugeroplevelse.

Viforhandler registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv tilmelder dig tjenester (udfylder fuldmagt, m.m). Viforhandler videregiver eller sælger ingen persondata til tredjepart, og behandler kun oplysninger som beskrevet i sektionen herunder.

Med henblik på forståelse, udvikling og forbedring af Viforhandler indsamler vi løbende statistik om brugernes færden på websitet.

For at få den mest præcise statistik benytter vi cookies.

Til hvilke formål anvendes personoplysningerne? Hvilke typer af personoplysninger? Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?
For at kunne kontakte dig mhp. at tilbyde dig den efterspurgte service på baggrund af den indsendte formular. • Navn (alias)
• Telefon nr.
• Tidsstempel
Behandling sker med henblik på at opfylde en kontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

For at kunne tilbyde service og kontakte registrere, anvender ViForhandler disse oplysninger
For at kunne foretage undersøgelser, udarbejde statistik, udvikle og beskytte hjemmesiden (både besøgende og registrere). • SessionID
• Sidebesøg
• Tidsstempler
• Søgetermer
Behandlingen af disse personoplysninger foretages som følge af ViForhandlers legitime interesse i at kunne beskytte og optimere Hjemmesiden (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
For at kunne forhandle på vegne af dig, skal vi i fællesskab udfærdige en fuldmagt • Fulde navn
• CPR nr.
• Adresse
• Telefon nr.
• Mailadresse
• Kundeforhold
Behandling sker med henblik på at opfylde en kontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
For at kunne sende regninger, kvittering og fakturer • Bankoplysninger Behandling sker med henblik på at opfyldelse og efterlevelse af en kontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Modtagere

I visse tilfælde videregiver vi dine personoplysninger til selvstændige dataansvarlige, hvis det er os pålagt, eller hvis det er en del af den ydelse, vi leverer til dig. Det drejer som om følgende kategorier af modtagere:

 • Advokater
 • Retshåndhævendemyndigheder, herunderpolitiet
 • Offentligemyndigheder
 • Revisorer
 • Domstole
 • Politiet
 • SKAT

Dine personoplysninger overlades yderligere til ViForhandlers samarbejdspartnere, der leverer ydelser på ViForhandlers vegne. Det drejer sig om følgende databehandlere:

Navn Kategori Formål Oplysninger
Google Analytics (GA) Analyseredskab Indsamle anonym statistisk data mhp. optimering af brugeroplevelsen. Der bliver ikke behandlet personoplysninger som IP-adresser af dette redskab. Sidebesøg, tidsstemler, session
Google Tag Manager (gTag) Analyseredskab Indsamler anonym adfærdsdata mhp. optimering af brugeroplevelsen samt annoncering. Der bliver ikke behandlet personoplysninger som IP-adresser af dette redskab. Adfærddata som side-klik samt sessionsoplysninger.
Google Ads Annonceringsværktøj Hvis man som registreret er henvist igennem annoncenetværk, vil adfærdsoplysninger bliver indsamlet med formål at optimere annoncer. Adfærddata
Facebook Annonceringsværktøj Hvis man som registreret er henvist igennem annoncenetværk, vil adfærdsoplysninger bliver indsamlet med formål at optimere annoncer. Adfærddata
UnoEuro Hosting & Mailservice Drift af platform og lagring af oplysninger Alle oplysninger som ikke er GA adfærdsdata eller e-mails bliver behandlet af UnoEuro
Github Kodedepot Kontrolføring og logning af software samt facilitere adgang for udviklere Kildekode som kan indeholde billeder af personer som på forhånd af givet samtykke til dette.

Opbevaringsperiode

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor.

Ved tilbagekaldes af fuldmagt vil dette ske indenfor 30 dage. ViForhandler vil slette dine personoplysninger og ikke længere anvende dine personoplysninger til de af ViForhandler ovenstående angivne formål.


Rettigheder

Efter databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder i relation til de personoplysninger vi behandler om dig:

 • Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personoplysninger.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, og til i visse tilfælde at få overdraget disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte ViForhandler.dk (se pkt. 1 for kontaktoplysninger).


Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag.

Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke du har afgivet, bedes du kontakte ViForhandler.dk (se kontaktoplysninger).


Cookies

Hjemmesiden indeholder cookies. Du kan læse mere om bruges af cookies (Indsæt link)

Cookies er en lille tekstbesked, der gemmes i din internetbrowser, når du besøger et websted. Denne cookie giver Viforhandler mulighed for at holde øje med hvor mange, der besøger vores hjemmeside. Cookien bliver udelukkende gemt lokalt på din computer, og data fra cookies kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger. Den har udelukkende til formål at give Viforhandler en statistik over hvilke undersider, der bliver besøgt på vores hjemmeside.

Vi opfordrer dig til at acceptere de cookies, vores hjemmeside anvender, da de hjælper os til at forbedre brugeroplevelsen for dig og mange andre.


Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores sikkerhedsstandarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Hjemmesiden og de systemer dine personoplysninger bliver behandlet i er krypterede.


Henvendelser og klage

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Viforhandler, skal du rette henvendelse via vores E-mail: info@viforhandler.dk